BLIV EN DEL AF VORES UNIVERS

Få nyheder, inspiration, invitationer til events, konkurrencer og skønne tilbud.
Hver måned trækker vi lod om et Dulong-gavekort på 500 kroner blandt alle, der modtager vores nyhedsbrev.

Privacy Policy

Sekretesspolicy

Översikt

1. Vem är ansvarig för din information
2. Vad använder vi din information för
3. Vilken information samlar vi in om dig
4. Hur samlar vi in personuppgifter om dig
5. Vad ligger till grund för vår behandling av information om dig
6. Vem delar vi vår information med
7. När överför vi personuppgifter till länder utanför EU
8. Hur länge håller vi information om dig
9. Vilka säkerhetsåtgärder vidtas
10. Vilka rättigheter har du
11. Cookie-policy
 

1. VEM SOM ÄR ANSVARIG FÖR DIN INFORMATION

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter:

DULONG FINE JEWELRY A/S

Ny Østergade 9, 4 sal

1101 København K

Danmark

CVR-nr.: DK 32282598

Tlf. 3316 1240

E-mail: webshop@dulongfinejewelry.com2. Vad har du för information om

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av överenskomna tjänster/varor/tjänster.
 • Kommunikation med dig i samband med tillhandahållandet av våra tjänster.
 • Individuell marknadsföring, inriktning på skräddarsydda erbjudanden och tjänster för dina personliga behov och önskemål
 • Studier, statistik och analyser för att förbättra våra produkter och tjänster.
 • När det gäller ett rättsligt anspråk.


  Observera att tillhandahållandet av personuppgifter kan vara nödvändigt för att ingå ett avtal om tillhandahållande av produkter eller tjänster. I dessa situationer kommer vi inte att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster om du inte förser oss med den information som krävs.


  3. VILKEN INFORMATION BEHANDLAR VI OM DIG

  Vi behandlar endast information om dig för de ändamål som nämns i avsnitt 2.

  Omfattningen av den information som behandlas kommer att begränsas till vad som är nödvändigt för att uppnå syftet i fråga.

  Vi behandlar följande kategorier av information om dig:


  Allmän information:

  • Gemensam kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)

  • Vid behov Kön och ålder

  • Geo plats

  • Betalningsinformation

  • Köphistorik

  • Cookie-information

  • IP-adress

  • Information som lämnas i samband med eventuella klagomål

  • Information för personlig shopper, mål, produkt- och varumärkespreferenser, etc., familjevillkor (gift – barn, etc.)


  Känslig information:

  • Om du under ett klagomål lämnar hälsoinformation eller annan känslig information behandlas den information som krävs för behandlingen av ditt ärende.

  • Vi behandlar endast känslig information om dig om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke.


  4. HUR SAMLAR VI IN DATA OM DIG

  De data vi behandlar om dig kommer oftast att samlas in direkt från dig. Vi kan behandla information om dig som samlats in från tredje part, till exempel:

  • Onlinekällor, till exempel sociala medier som Instagram och Facebook.

  • Våra partners.


  Om vi behandlar information om dig som samlats in från tredje part kommer vi att förse dig med ett meddelande som innehåller kontaktuppgifter om den registeransvarige, syftet med behandlingen, den rättsliga grunden, de berörda kategorierna av personuppgifter etc.


  5. PÅ VILKA GRUNDER BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

  Vår behandling av personuppgifter baseras alltid på rättslig grund. Vi kan behandla dina personuppgifter på följande grunder:

  • Ditt uttryckliga samtycke.

  • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal som du är part i eller för genomförandet av åtgärder som vidtas på din begäran innan ett avtal ingås, till exempel när du agerar på vår webbplats.

  • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som åligger Dulong Fine Jewelry A/S, till exempel behandling och lagring av transaktionsinformation enligt bokföringslagen.

  • Behandlingen är nödvändig för Dulong Fine Smycken A / S eller tredje part att driva ett legitimt intresse. Legitima intressen kan utgöra.

   • Kontinuerlig förbättring av produkter, tjänster, shoppingupplevelse och teknik.

   • För att rikta vår kommunikation med dig enligt dina önskemål.


  6. VEM KAN VI DELA DIN INFORMATION MED

  Vi Kandela information om dig med:

  • Våra leverantörer av IT-tjänster (databehandlare).

  • Våra partners och inom koncernen.

  • Analys- och segmenteringsplattformar, till exempel Google Analytics, Facebook Buiness Manager eller Google Adwords.

  • offentliga myndigheter, om det krävs enligt lag.

  • Varningsposter identifierar riskfyllda transaktioner i syfte att bekämpa (organiserade) online-bedrägerier.

  • Om vi delar information om dig med tredje part i marknadsföringssyfte delar vi bara den gemensamma information som du har angett i din profil på dulongfinejewelry.com


  7. NÄR ÖVERFÖR VI PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES

  Dina personuppgifter kan behandlas av personuppgiftsbiträden utanför EU/EES.

  Om dina personuppgifter behandlas av en leverantör i ett annat land, Dulong Fine Smycken A / S att leverantören endast behandlar din information i enlighet med Dulong fina smycken A / S 'instruktioner och att informationen på annat sätt behandlas enligt lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

  Om vi överför personuppgifter till en person som är belägen utanför EU/EES ska uppgifterna behandlas endast för de ändamål som avses i punkt 2.


  Vi överför endast dina personuppgifter utomlands om;

  • Kommissionen har fastställt att den har en tillräcklig säkerhetsnivå, eller

  • Överföringen bygger på ett avtal som effektivt säkrar dina rättigheter samt en adekvat skyddsnivå, eller överföringen bygger på kommissionens standardbestämmelser.


  8. HUR LÄNGE LAGRAR VI DIN INFORMATION

  Dulong fina smycken A / S tar bort aktuell information om inaktiva kunder och lagrar din information endast så länge de är nödvändiga för att uppfylla det ändamål som ursprungligen samlades in för.


  9. VILKA SÄKERHETSÅTGÄRDER HAR VI VIDTAGIT

  På Dulong Fine Jewelry A/S Vi gör vårt bästa för att ta väl hand om dina personuppgifter.

  Vi säkerställer dina personuppgifter genom både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst, manipulation, förstörelse/radering eller förlust av information.


  10. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU

  Som kund hos Dulong Fine Jewelry A/S har du rätt att utöva följande rättigheter:

  • Inspektion och rättelse på Dulong Fine Smycken A / S

  • Ta bort på begäran

  • Dataportabilitet, dvs. att du kan få den information du har lämnat till Dulong Fine Smycken A / S i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format på begäran;

  • Möjlighet att återkalla ditt samtycke


  Utövandet av dina rättigheter kan vara föremål för villkor och begränsningar, och kommer i stor utsträckning att bero på den specifika bearbetningssituationen.

  Som kund hos Dulong Fine Jewelry A/S har du alltid rätt att inspektera och korrigera din information, precis som du har möjlighet att återkalla samtycketill behandling av personuppgifter. Du kan begära att få dina personuppgifter när som helst från Dulong Fine Jewelry A/STas bort. Din information kommer att raderas på din begäran om något av följande villkor gäller;

  • Du återkallar ditt samtycke (om ditt samtycke utgjorde grunden för behandlingen),

  • Vill inte få direktmarknadsföring,

  • Informationen visar sig vara felaktig, eller

  • Inte längre nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in eller om

  • Informationen behandlas olagligt.


  Om du tror att Dulong Fine Jewelry A / S behandlas dina personuppgifter olagligt, har du möjlighet att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten genom att följa denna länk:

  https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/


  11. COOKIES

  Visa cookiepolicy Här.


  COOKIE POLICY
  VAD ÄR COOKIES?

  Cookies är små textfiler som lagras på din dator/smartphone/surfplatta första gången du besöker en webbsida för att din dator/smartphone ska kännas igen nästa gång du besöker webbsidan.

  Det finns två typer av cookies:

  • Sessionscookies som raderas så fort du lämnar en webbsida.

  • Beständiga cookies som lagras på din dator/smartphone/surfplatta med en förutbestämd utgångstid.


  Cookies utgör inte ett hot mot din dator/smartphone/surfplatta (t.ex. ett virus) och cookies har inte tillgång till programmen på din dator.


  ANVÄNDNING AV COOKIES


  Endast Dulong Fine Smycken A / S använder informationen. Tredje part (teknisk partner) har tillgång till information vid behov för att driva tjänsten.


  Vi använder cookies för att:

  • Förbättra webbplatsen och säkerställa full användning av webbplatstjänster

  • Känna igen användare från tid till annan

  • Mät trafik och försäljning på www.dulongfinejewelry.com

  • Analys av leverans av varor, service etc.

  • Reklam

  • Användarinställningar

  • Socialt nätverk


  Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare att automatiskt avvisa cookies eller meddela dig varje gång en webbplats begär att lagra cookies. Se nedan hur du tar bort cookies.


  Personuppgifter


  Användningen av cookies kan leda till behandling av personuppgifter, och vi rekommenderar därför att du läser vår sekretesspolicy här.


  SÅ HÄR UNDVIKER DU COOKIES


  Om du inte vill tillåta cookies kan användning avvisas genom att ändra lämpliga inställningar i din webbläsare.


  Om du inte vill ta emot cookies från dulongfinejewelry.com kan du välja cookies från i de flesta nya webbläsare.

   

  Guider från de vanligaste webbläsarna:

  Chrome

  Safari OS X

  Safari iOS

  Internet Explorer

  Firefox

  Android


  Du kan läsa mer om cookies i Meddelande om cookies.