Personvernerklæring

 

Ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger:

DULONG FINE JEWELRY A/S

Ny Østergade 9, 4. sal

1101 København K

Danmark

CVR nr: DK 32 28 25 98

Tel. +45 3316 1240

E-mail: webshop@dulongfinejewelry.com

Dulong Fine Jewelry er underlagt den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivningen og all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningslovgivningen. Dulong Fine Jewelry er i henhold til personopplysningslovgivningen å anse som behandlingsansvarlig for personopplysningene som registreres om kunder og besøkende på nettsiden.

Dulong Fine Jewelry samler inn informasjon om deg på ulike måter i forbindelse med din bruk av nettsiden. Denne policyen beskriver hvilke typer personopplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler disse, og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål eller kommentarer til våre retningslinjer. Vi sikrer rettferdig og transparent databehandling:

Når vi ber deg om å gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for oss, informerer vi deg om hvilke opplysninger vi behandler om deg og til hvilket formål.

Du mottar informasjon om dette på tidspunktet for innsamling av dine personopplysninger.

 

Behandling av personopplysninger

Informasjonen vi samler inn og bruker inkluderer følgende:

 • Kontaktinformasjon, inkludert navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer
 • Informasjon om interesser og vaner
 • Kjøpshistorie
 • Transaksjonsdata
 • Trafikkdata om internettbruk

  Dine personopplysninger samles inn i ett eller flere av følgende tilfeller:

  • Når du handler i nettbutikken
  • Når du melder deg på vårt nyhetsbrev
  • Når du oppretter en brukerkonto på dulongfinejewelry.com
  • Når du deltar i konkurranser
  • Når du kommuniserer med oss

   Vi samler inn og lagrer dine personopplysninger for følgende faktiske og forretningsmessige formål:

   • Behandling av kjøpet ditt og levering av tjenesten vår
   • Kundeansvarlig
   • Sende nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriell og andre markedsføringstiltak
   • Oppretting og administrasjon av brukerkontoen din på dulongfinejewelry.com
   • Svar på dine henvendelser
   • Statistikk og analyse

    Vårt legitime grunnlag for å behandle dine personopplysninger er først og fremst oppfyllelse av avtaler som er inngått mellom deg og Dulong Fine Jewelry. I tillegg behandler vi dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, for eksempel når du oppretter en brukerkonto på dulongfinejewelry.com

    Til slutt behandler vi dine personopplysninger på grunnlag av vår legitime interesse i å utvikle eksisterende og nye tjenester og produkter, Vi utfører analyser og statistikk over våre kundesegmenter, produkter og tjenester.

    Vi behandler kun relevante personopplysninger:

    Vi behandler kun informasjon om deg som er relevant og tilstrekkelig i forhold til formålene definert ovenfor.

    Vi behandler kun nødvendige personopplysninger:

    Vi samler inn, behandler og lagrer kun personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle våre oppgitte formål. Typen og omfanget av personopplysningene vi behandler kan også være nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller annen juridisk forpliktelse.

    We check and update your personal data:

    We check that the personal data we process about you is not incorrect or misleading. We also make sure to update your personal data on an ongoing basis.

    As our service depends on your information being correct and up-to-date, kindly inform us of any relevant changes to your information. You can use the contact information above to notify us of your changes.

    Vi sjekker og oppdaterer dine personopplysninger:

    Vi kontrollerer at personopplysningene vi behandler om deg ikke er uriktige eller villedende. Vi sørger også for å oppdatere dine personopplysninger fortløpende.

    Siden vår tjeneste er avhengig av at informasjonen din er korrekt og oppdatert, vennligst informer oss om eventuelle relevante endringer i informasjonen din. Du kan bruke kontaktinformasjonen ovenfor for å varsle oss om endringene dine.

    Tilbakekall av samtykke/opt-out:

    Du kan når som helst tilbakekalle samtykker du måtte ha gitt, f.eks. i forhold til nyhetsbrev, SMS og stenging av brukerkontoen din på dulongfinejewelry.com.

    Vi vil da slette dine personopplysninger med mindre vi kan fortsette behandlingen på annet grunnlag. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke eller stenge brukerkontoen din på dulongfinejewelry.com, kan du kontakte oss på webshop@dulongfinejewelry.com eller +45 3316 1240 eller bruke avmeldingslenken i henvendelsene du mottar fra oss, enten via SMS eller e-post.

    Hvem deler vi personopplysninger med?

    Nettstedet vårt er vert for Shopify, som behandler informasjonen på våre vegne og etter våre instruksjoner. En kopi kan bes om ved å kontakte Dulong Fine Jewelry.

    Opplysningene kan også overlates til og behandles av forretningspartnere i forbindelse med administrasjon av kunderelasjoner og markedsføring, samt til transportører til bruk ved levering av varer.

    Dine personopplysninger vil også bli gitt videre til betalingsformidleren Nets når du foretar et kjøp i nettbutikken på dulongfinejewelry.com. Nets er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende krav for betalingsinnløsere, herunder krav til sikkerhet. Videre er Nets ansvarlig for å sikre at kredittkortnummer og -koder håndteres sikkert i henhold til vilkårene fastsatt i henhold til Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

    I tillegg kan det under visse omstendigheter og i samsvar med loven være nødvendig å videreformidle opplysninger til offentlige myndigheter, herunder rettslige myndigheter. For eksempel kan opplysninger gis videre til politiet ved mistanke om bedrageri mv.

     

    Sikkerhet

    Vi beskytter dine personopplysninger og har interne regler om informasjonssikkerhet:

    Vi har vedtatt interne regler om informasjonssikkerhet, som inneholder instruksjoner og tiltak som beskytter dine personopplysninger mot å bli ødelagt, tapt eller endret, mot uautorisert utlevering, og mot at uvedkommende får tilgang til eller kjennskap til dem.

     

    Bruk av cookies

    Cookies, formål og relevans:

    Hvis vi plasserer cookies, vil du bli informert om bruken og formålet med å samle inn data via cookies.

    Vi innhenter ditt samtykke:

    Før vi plasserer cookies på enheten din, ber vi om ditt samtykke. Imidlertid kan nødvendige cookies for å sikre funksjonalitet og innstillinger brukes uten ditt samtykke. Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket ditt, se instruksjonene under vår policy for cookies.

     

    Dine rettigheter

    Du har rett til tilgang til dine personopplysninger:

    Du har til enhver tid rett til å bli informert om hvilke opplysninger vi behandler om deg, hvor de kommer fra og hva vi bruker dem til. Du kan også få vite hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger og hvem som mottar informasjon om deg, i den grad vi videreformidler informasjon. Hvis du ber om det, kan vi informere deg om informasjonen vi behandler om deg. Imidlertid kan tilgangen være begrenset av hensyn til personvern for andre personer, forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter.

    Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss. Du finner vår kontaktinformasjon øverst.

    Du har rett til å få personopplysninger rettet, slettet eller blokkert eller til å kreve begrensning av behandlingen:

    Du kan når som helst få uriktige personopplysninger som vi behandler om deg rettet. Du må kontakte oss og informere oss om unøyaktighetene og hvordan de kan rettes.

    I noen tilfeller vil vi ha en forpliktelse til å slette dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel hvis du trekker tilbake ditt samtykke og vi ikke kan behandle opplysningene dine på annet grunnlag. Hvis du mener at opplysningene dine ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet vi innhentet dem for, kan du også be om å få dem slettet. Du kan også kontakte oss dersom du mener at personopplysningene dine behandles i strid med loven eller andre juridiske forpliktelser.

    I tillegg har du også i visse tilfeller rett til å få sperret personopplysningene dine eller kreve begrensning av behandlingen. Når du kontakter oss med en forespørsel om å få rettet, slettet eller blokkert personopplysningene dine eller for å begrense behandlingen, undersøker vi om vilkårene er oppfylt og i så fall implementerer forespørselen din så raskt som mulig.

    Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger:

    Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også protestere mot at vi videreformidler dataene dine til markedsføringsformål. Du kan bruke kontaktinformasjonen øverst til å sende innsigelse.

    Hvis innsigelsen din er berettiget, stopper vi behandlingen av personopplysningene dine.

    Du har rett til å motta dine personopplysninger i et vanlig brukt format: Du har rett til i visse tilfeller å motta personopplysningene som vi har registrert om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og be oss om å overføre denne informasjonen til en annen behandlingsansvarlig.

     

    Endring av retningslinjer

    Dulong Fine Jewelry forbeholder seg retten til å oppdatere og endre retningslinjene i denne policyen. Når vi gjør det, retter vi også «sist oppdatert»-datoen nederst i dokumentet.

     

    Klageadgang

    Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger, kan du alltid kontakte oss via e-post eller telefon som angitt ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, Danmark.


    Sist oppdatert: 5. desember 2022